Kdo je dula

Provází ženy a jejich rodiny těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Poskytuje ženě laskavou podporu a informace pro její samostatné rozhodování. Během porodu vytváří příjemnou atmosféru a prostředí vhodné pro porod. Poskytuje psychickou podporu, povzbuzuje, pomáhá s uvolněním a úlevou od bolesti a hledáním vhodných poloh během porodu. Je připravena být oporou každé ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Pokud ženu doprovází partner nebo příbuzná či kamarádka, pak se dula stává oporou též pro ně.

Žena dulu zpravidla dobře zná, má k ní důvěru a cítí se s ní v bezpečí. Dula poskytuje laskavou, trpělivou a respektující péči. Může se ženě během porodu plně věnovat. Zná její porodní přání i její potřeby během porodu. Vytváří pro ženu příjemnou atmosféru a podmínky pro normální porod. Vysvětlí, co se během porodu děje. Rodičku povzbuzuje, pomáhá jí s uklidněním a uvolněním. Pomáhá snižovat úzkost, strach a stres, což přispívá ke zvýšení tvorby přirozeného oxytocinu a dalších porodních hormonů.


Dula provází ženu a její rodinu jedinečným a neopakovatelným obdobím života, jakým je přivedení dítěte na svět. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Pečuje o ni v těhotenství, během porodu i v šestinedělí. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla.

Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků. V tomto smyslu je členem týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará.

Duly České asociace dul prošly ročním kurzem pro duly a podle dosaženého stupně kvalifikace získaly potřebnou praxi pod vedením duly - konzultantky. Při své práci dodržují Etický kodex duly.

To vše má pozitivní vliv na průběh porodu a ve svých důsledcích také na zdravotní stav ženy a jejího dítěte po porodu.

Jaké jsou přínosy duly pro ženu a její rodinu?

Dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové, či nově rozšířené rodiny. Podle vědeckých studií má péče duly významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte, především na:

  • duševní pohodu ženy i celé rodiny
  • délku a průběh porodu
  • zdravotní stav matky i jejího dítěte po porodu
  • délku kojení dítěte
  • délku doby, kterou žena s dítětem tráví
  • spokojenost ženy s porodem, se sebou sama jako s matkou
  • výskyt poporodních depresí

Převzato z webu www.duly.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!